Trwa ładowanie...
Notowania
ZUE: strona spółki
15.12.2021, 10:25

ZUE Informacja o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym.

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka, ZUE), informuje, iż w dniu 15 grudnia 2021 r. powziął informację o unieważnieniu przez Gmina Dąbrowa-Górnicza, Tramwaje Śląskie S.A. (razem Zamawiający) czynności wyboru oferty jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Sobieskiego i ul. Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej, od Pętli KWK Paryż do Al. Róż” - zadanie nr 2.5 w ramach Projektu pn.: „Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko - Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego – etap II” (Przetarg).
Spółka informowała o wyborze oferty w Przetargu w raporcie bieżącym nr 30/2021 z dnia 2 listopada 2021 r. Zgodnie z otrzymaną informacją Zamawiający wskazał, iż unieważnił wybór oferty Spółki jako najkorzystniejszej w Przetargu, w związku z informacją pokontrolną Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Zgodnie z wiedzą Spółki oferta ZUE w Przetargu została złożona prawidłowo i nadal bierze udział w Przetargu. O kolejnych etapach dotyczących ww. postępowania przetargowego Spółka poinformuje w stosownym raporcie bieżącym.

Inne komunikaty