Trwa ładowanie...
Notowania
SELENAFM: strona spółki
15.12.2021, 16:53

SEL Ustanowienie zabezpieczeń do umowy Multilinii kredytowej zawartej z Santander Bank Polska S.A.

W nawiązaniu do RB nr 31/2021 Zarząd Spółki Selena FM S.A. (dalej: „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym zakończony został proces ustanawiania zabezpieczeń związanych z zawarciem aneksu do umowy o MultiLinię kredytową z Santander Bank Polska S.A., o której Spółka informowała również w RB nr 21/2018 i 23/2018.
Zabezpieczenie kredytu będzie stanowić:  przystąpienie do długu spółek zależnych od Spółki tj. Selena S.A., Orion PU sp. z o.o. oraz Libra sp. z o.o. wraz z pełnomocnictwem do rachunków bankowych przystępujących do długu;  oświadczenie o podaniu się egzekucji złożone w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego przez Spółkę oraz przystępujących do długu;  hipoteka na nieruchomości spółki zależnej od Spółki tj. Orion PU sp. z o.o. do kwoty 21 mln EUR (97,05 mln PLN wg średniego kursu NBP z dnia 15.12.2021 r. 1 EUR = 4,6214 PLN) wraz z przelewem wierzytelności z umowy ubezpieczenia tejże nieruchomości, przy czym niezależnie toczyć się będzie postępowanie w przedmiocie ujawnienia podwyższenia kwoty hipoteki przez odpowiedni sąd wieczystoksięgowy.

Inne komunikaty