Trwa ładowanie...
Notowania
GPW: strona spółki
16.12.2021, 13:25

GPW Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w sprawie podpisania umowy o poufności i przystąpienia do rozmów dotyczących potencjalnego nawiązania współpracy kapitałowej z podmiotami tworzącymi architekturę węgierskiego rynku kapitałowego i towarowego

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”, „Spółka”), działając na podstawie art. 17 ust. 1, 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 203/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”), w związku z ustaniem przesłanek opóźnienia informacji poufnej, przekazuje do publicznej wiadomości poniższą informację poufną dotyczą podpisania umowy o poufności i przystąpienie do rozmów dotyczących potencjalnego nawiązania współpracy kapitałowej z podmiotami tworzącymi architekturę węgierskiego rynku kapitałowego i towarowego.
Treść informacji poufnej, która została opóźniona 27 stycznia 2020 r. na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR: „Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”, „Spółka”, „Emitent”) informuje, że dnia 27 stycznia 2020 r. podjął decyzję o podpisaniu z Towarową Giełdą Energii („TGE”), Narodowym Bankiem Węgier („CBH”) oraz Budapest Stock Exchange („BSE”) umowę o poufności („Umowa”), która pozwoli na przystąpienie do rozmów o potencjalnej współpracy kapitałowej. GPW zwraca uwagę, że rozpoczęcie powyższego procesu nie oznacza, że zostaną podjęte dalsze czynności związane z nawiązaniem współpracy kapitałowej z podmiotami tworzącymi architekturę węgierskiego rynku kapitałowego i towarowego. Ewentualne nawiązanie współpracy kapitałowej będzie wymagało uzyskania zgód korporacyjnych. O kolejnych etapach procesu, GPW poinformuje osobnym raportem bieżącym.” Publikacja Informacji Poufnej z 27 stycznia 2020 r. została opóźniona ze względu na przesłanki, o których mowa w Art. 17 ust. 4 MAR. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173).

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2022-05-20
GPW Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
37,22
+2,58
2022-05-19
GPW Zgoda Rady Nadzorczej GPW w sprawie nabycia 65,03% udziałów w Armenia Securities Exchange
37,68
-1,22
2022-05-19
GPW Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej warunkowej zgody Zarządu GPW w sprawie nabycia 65,03% udziałów w Armenia Securities Exchange.
37,68
-1,22
2022-05-19
GPW Opinia Rady Nadzorczej GPW dotycząca propozycji Zarządu Giełdy w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2021
37,68
-1,22
2022-05-19
GPW Propozycja Zarządu Giełdy dotycząca ustalenia terminów dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy z zysku za rok 2021
37,68
-1,27
2022-05-13
GPW Wniosek Zarządu GPW do Rady Giełdy o zaopiniowanie propozycji w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2021
36,96
+2,49
2022-04-14
GPW Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 r.
40,00
-0,70
2022-01-13
GPW Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku
42,78
-0,23
2021-12-16
GPW Podpisanie porozumienia Term Sheet z Towarową Giełdą Energii S.A., Narodowym Bankiem Węgier i Budapest Stock Exchange, w sprawie planowanego powołania spółki Central Post-trade Solutions (CPS)
40,56
+1,28
2021-12-16
GPW Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w sprawie podpisania umowy o poufności i przystąpienia do rozmów dotyczących potencjalnego nawiązania współpracy kapitałowej z podmiotami tworzącymi architekturę węgierskiego rynku kapitałowego i towarowego
40,56
+1,28