Trwa ładowanie...
Notowania
HELIO: strona spółki
17.12.2021, 12:16

HEL Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Spółka HELIO S.A., działając zgodnie z § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. w dniu 17.12.2021 roku powołało do Rady Nadzorczej HELIO S.A. na nową, wspólną, pięcioletnią kadencję następujące osoby: Aleksandrę Ciąćka, Irenę Gałan-Stelmaszczuk, Joannę Gilewską-Turską, Grzegorza Kowalika, Magdalenę Okoń, Adama Wąsowicza.
Informacje dotyczące powołanych Członków Rady Nadzorczej znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty