Trwa ładowanie...
Notowania
TOYA: strona spółki
17.12.2021, 16:16

TOA Aneks z dnia 17 grudnia 2021 r. do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym nr BDK/KR-RB/000054601/0641/10

Zarząd TOYA S.A. informuje, iż w dniu 17 grudnia 2021r. TOYA S.A. zawarła z Bankiem Handlowym S.A. z siedzibą w Warszawie aneks nr 18 do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym Nr BDK/KR-RB/000054601/0641/10 (dalej: „Umowa”), o której mowa w Prospekcie emisyjnym w pkt 25.1.4.
Na mocy przedmiotowego aneksu data ostatecznej spłaty kredytu została ustalona na dzień 16 grudnia 2022 r. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Inne komunikaty