Trwa ładowanie...
Notowania
ZUE: strona spółki
22.12.2021, 17:42

ZUE Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka, ZUE), informuje, iż w dniu 22 grudnia 2021 r. powziął informację o ponownym wyborze przez Gmina Dąbrowa Górnicza, Tramwaje Śląskie S.A. (razem Zamawiający) oferty ZUE jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Sobieskiego i ul. Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej, od Pętli KWK Paryż do Al. Róż” - zadanie nr 2.5 w ramach Projektu pn.: „Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko - Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego – etap II” (Przetarg).
Spółka informowała o wcześniejszym unieważnieniu czynności wyboru oferty ZUE w Przetargu w raporcie bieżącym nr 39/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. Wartość netto złożonej przez ZUE oferty: 61,8 mln zł. Wartość brutto złożonej przez ZUE oferty: 76 mln zł. Termin realizacji zadania: grudzień 2022 r. O kolejnych etapach dotyczących ww. postępowania przetargowego Spółka poinformuje w stosownym raporcie bieżącym.

Inne komunikaty