Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

MXP Utworzenie odpisu aktualizującego

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 13/2021 z dnia 1.09.2021 r. Zarząd Maxipizza S.A. ( Spółka, Emitent ) z siedzibą w Kielcach informuje, że w dniu 31.12.2021r. podjął decyzję o dokonaniu odpisu pozostałej części należności, zagrożonej prawdopodobieństwem nieściągalności, z tytułu pożyczki udzielonej przez Maxipizza S.A. pani Sylwii Norek w związku z prowadzoną przez firmę JBS Sylwia Norek działalnością gospodarczą w charakterze franchyzobiorcy Maxipizza S.A. Wpływ tego odpisu na wynik netto Emitenta w IV kwartale 2021 roku to 204 213,06 zł. Należność jest zabezpieczona wekslem własnym. Emitent podjął działania przewidziane prawem w celu odzyskania należności.

Inne komunikaty