Trwa ładowanie...
Notowania
ZUE: strona spółki
12.01.2022, 17:03

ZUE Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd ZUE S.A. informuje, iż akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (NWZ), które odbyło się w dniu 12 stycznia 2022 roku byli: (i) Pan Wiesław Nowak dysponujący 14.400.320 akcjami uprawniającymi do takiej samej liczby głosów co stanowi 62,53% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz 93,1% liczby głosów na NWZ oraz (ii) Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny dysponujący 1.061.000 akcjami uprawniającymi do takiej samej liczby głosów co stanowi 4,61% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz 6,86% liczby głosów na NWZ.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

Inne komunikaty