Trwa ładowanie...
Notowania
OAT: strona spółki
13.01.2022, 17:24

OAT Powołanie Członków Rady Nadzorczej

Zarząd ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 13 stycznia 2022 roku, podjęto uchwały w przedmiocie powołania z dniem 17 stycznia 2022 roku nowych Członków Rady Nadzorczej trwającej kadencji. W skład Rady Nadzorczej powołano: dr Paula Van Der Horsta, dr Nancy Van Osselaer oraz dr Rafała Kamińskiego.
Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż powołani członkowie Rady Nadzorczej złożyli oświadczenie, z którego wynika, że nie prowadzą poza przedsiębiorstwem Emitenta działalności konkurencyjnej w żadnej formie prawnej ani faktycznej, jak również nie uczestniczą w żadnych konkurencyjnych spółkach lub innych osobach prawnych ani jako wspólnicy, ani jako członkowie organów. Wybrani członkowie Rady Nadzorczej oświadczyli również, że nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Życiorysy Członków Rady Nadzorczej stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty