Trwa ładowanie...
Notowania
SELENAFM: strona spółki
19.01.2022, 16:33

SEL Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Zarząd Selena FM S.A. (dalej: „Spółka”) podaje do wiadomości terminy przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2022 roku:
 raport roczny jednostkowy za 2021 r. - 22 kwietnia 2022 r.,  raport roczny skonsolidowany za 2021 r. - 22 kwietnia 2022 r.,  rozszerzony raport skonsolidowany za I półrocze 2022 r. - 16 września 2022 r.,  rozszerzony raport skonsolidowany za I kwartał 2022 r. - 27 maja 2022 r.,  rozszerzony raport skonsolidowany za III kwartał 2022 r. - 18 listopada 2022 r. Jednocześnie Spółka informuje, że zgodnie z § 62 ust 1 i 3 Rozporządzenia Spółka zamierza przekazywać rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową oraz rozszerzony skonsolidowany raport półroczny zawierający skrócone półroczne sprawozdanie finansowe.

Inne komunikaty