Trwa ładowanie...
Notowania

MAN Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd ManyDev Studio SE („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 20 stycznia 2022 r. została dwustronnie podpisana przez Spółkę (jako „Dewelopera") oraz Bingle Games sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Krakowie (jako „Wydawcę”) umowa deweloperska na produkcje gry video pod roboczym tytułem „The Edge of Collapse” opartej na cyklu powieści pod tym samym tytułem autorki o nazwisku Kyla Stone („Umowa”).
Zgodnie z zawartą Umową, Spółka stworzy grę na komputery PC, w systemie kamieni milowych, według poniższego schematu: za etapy do stworzenia wersji Demo – 276 000 zł netto, za etap do stworzenia Prologu: 324 000 zł netto, za pełną wersję gry: 1 296 000 zł netto przy czym Wydawca będzie miał prawo do rezygnacji z dalszych prac po zakończeniu każdego z ww. etapów. Poza wynagrodzeniem określonym w umowie Deweloper będzie uprawniony do określonego procentowo udziału w zysku netto ze sprzedaży gry w wysokości 23%. Szacunkowy łączny czas realizacji umowy to 35 miesięcy. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardowych stosowanych w branży gamedev. Zarząd Spółki zdecydował o publikacji niniejszej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Spółki, pełne wykorzystanie możliwości współpracujących z Emitentem zespołów deweloperskich oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki.

Inne komunikaty