Trwa ładowanie...
Notowania
OAT: strona spółki
28.01.2022, 15:55

OAT Powołanie Członków Zarządu OncoArendi Therapeutics S.A.

OncoArendi Therapeutics SA [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 28 stycznia 2022 r., Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania pani Agnieszki Rajczuk – Szczepańskiej, pana Zbigniewa Zasłony oraz pana Adama Gołębiowskiego na Członków Zarządu OncoArendi Therapeutics SA. Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 stycznia 2022 r.
Zgodnie z oświadczeniem przekazanym przez ww. osoby, nie prowadzą one działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu oraz nie figurują on w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy KRS. Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanych Członków Zarządu zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty