Trwa ładowanie...
Notowania
OAT: strona spółki
9.03.2022, 9:32

OAT Informacja nt. otrzymania korzystnego orzeczenia WSA w sprawie interpretacji podatkowej

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2021 z dnia 9 lipca 2021 roku oraz informacji zamieszczonych w ostatnim raporcie okresowym za III kwartał 2021 roku odnoszących się do uzyskania interpretacji podatkowej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w sprawie możliwości zastosowania obniżonej stawki podatku dochodowego w wysokości 5% do dochodów z kwalifikowanych IP [patentów] w ramach regulacji IP BOX oraz odliczenia podatku u źródła, potrąconego w Belgii z tytułu wypłaty należności licencyjnej dotyczącej tych kwalifikowanych IP, od podatku dochodowego należnego w Polsce obliczonego w ramach regulacji IP BOX od tej należności licencyjnej, Zarząd OncoArendi Therapeutics S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 8 marca 2022 roku odbyło się posiedzenie niejawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie [WSA, Sąd], podczas którego Sąd uwzględnił skargę Emitenta i uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w części uznającej stanowisko zaprezentowane przez OncoArendi za nieprawidłowe w odniesieniu do zastosowania regulacji IP BOX również do części dochodów przypadających na nierozerwalnie związany z patentami know-how.
Emitent informuje, iż w dalszym ciągu toczy się postępowanie nadpłatowe, w którym Spółka zwróciła się do właściwego urzędu skarbowego o zwrot łącznej kwoty ok 12,5 mln PLN podatku. Powyższa decyzja WSA potwierdza słuszność stanowiska Emitenta w ww. zakresie, a intencją Spółki, opartą na literalnym brzmieniu przepisów oraz innych interpretacjach podatkowych Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, pozostaje zastosowanie 5% stawki podatku dochodowego zgodnie z regulacją IP BOX do całości opłat i należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanych IP oraz zwrotu całej zapłaconej zaliczki na podatek dochodowy CIT. Emitent o dalszych ewentualnych krokach w procedurze odwoławczej, będzie informował w trybie raportów okresowych, przy czym o decyzjach w zakresie podtrzymania lub zmiany przedstawionego powyżej wyroku WSA Emitent poinformuje w trybie właściwych raportów bieżących.

Inne komunikaty