Trwa ładowanie...
Notowania
ORZBIALY: strona spółki
16.03.2022, 16:16

OBL Informacja o zamiarze ujęcia rezerw i odpisów w wyniku finansowym za 2021 rok w związku z kolejnym etapem postępowań celno - skarbowych

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportów bieżących nr 26/2019 z dnia 21.08.2019 r., 41/2019 z dnia 29.10.2019 r. oraz 16/2021 z dnia 16.11.2021 r. informuje, iż w związku z powzięciem w dniu dzisiejszym informacji o oddaleniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny (dalej: „Sąd”) w Rzeszowie skargi Spółki na decyzję Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Celno – Skarbowego w Przemyślu (dalej: „Organ”), w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2015 r. oraz podobnym rozstrzygnięciem przez Organ względem kontroli za 2017 rok, Emitent zamierza ująć w ciężar wyniku finansowego za 2021 rok:
1) Koszt z z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2015 rok w wysokości 1182 tys. PLN wraz z odsetkami w kwocie 406 tys. PLN, 2) Rezerwę na zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2017 rok w wysokości 1 317 tys. PLN wraz z szacowanymi odsetkami w kwocie 395 tys. PLN. Emitent będzie szczegółowo analizował wraz z doradcami prawno-podatkowymi możliwości dalszego postępowania po uzyskaniu uzasadnienia oddalenia skargi przez Sąd. Emitent będzie informował o dalszym przebiegu sprawy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w raportach bieżących i okresowych. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Inne komunikaty