Trwa ładowanie...
Notowania
OAT: strona spółki
21.03.2022, 14:55

OAT Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2021 rok.

Na podstawie §80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018. poz.757), Zarząd OncoArendi Therapeutics S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok (Raporty roczne).
Raporty roczne zostaną opublikowane w dniu 24 marca 2022 roku. Zgodnie z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 5/2022 z dnia 25 stycznia 2022 roku, pierwotna data publikacji Raportów rocznych była ustalona na dzień 31 marca 2022 roku.

Inne komunikaty