Trwa ładowanie...
Notowania
OAT: strona spółki
28.03.2022, 13:48

OAT Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Zarząd Molecure S.A. z siedzibą w Warszawie [wcześniej OncoArendi Therapeutics S.A. - Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 28 marca 2022 r. powziął informację, iż w tym samym dniu Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował wnioskowaną przez Spółkę zmianę Statutu, odzwierciedlającą zmianę nazwy Spółki oraz zmianę sposobu reprezentacji Spółki.
Spółka komunikowała o uchwale nr 3Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 stycznia 2022 r. w przedmiotowym zakresie w dniu 13 stycznia 2022 r. raportem bieżącym nr 1/2022. Zarejestrowana zmiana Statutu Spółki polega na: A] ustaleniu nowego brzmienia §1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w brzmieniu: „§ 1 ust. 1. Firma Spółki brzmi: Molecure Spółka Akcyjna. ust. 2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy Molecure S.A.” B] ustaleniu nowego brzmienia §14 Statutu Spółki w brzmieniu: „§ 14 W przypadku zarządu jednoosobowego, do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń w imieniu Spółki, uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego, do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń w imieniu Spółki, uprawnionych jest dwóch dowolnych członków Zarządu działających łącznie lub dowolny członek Zarządu łącznie z prokurentem”

Inne komunikaty