Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
GEOTERM: strona spółki
14.04.2022, 18:09

GTP Zwołanie przez uprawnionego akcjonariusza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 11 maja 2022 r.

Spółka GEO-TERM POLSKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu („Emitent”, „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 14 kwietnia 2022 r. od większościowego akcjonariusza Emitenta spółki Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach informacji o zwołaniu przez Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta. Spółka przekazuje poniżej informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.
„Na podstawie art. 399 § 3 k.s.h. i § 14 ust. 5 statutu spółki GEO-TERM POLSKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu („Spółka”, „Emitent”), Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki zwołuje na dzień 11 maja 2022 r. na godzinę 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej także: „NWZ”), które odbędzie w Katowicach (40-064 ) przy ul. Mikołaja Kopernika 6/2. Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Wyznaczenie Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie art. 399 § 3 zd.2 k.s.h.; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad; 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej; 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej; 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej; 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej; 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; 10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Załączniki: 1/ Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 2/ Projekty uchwał na NWZ 3/ Wzór formularza wraz z projektem pełnomocnictwa 4/ Informacja o liczbie akcji i głosów w Spółce

Załączniki

Inne komunikaty