Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

MXP Utworzenie odpisu aktualizującego

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 15/2021 z dnia 29.09.2021 oraz do raportu ESPI nr 17/2021 z dnia 1.10.2021r., dotyczącego kary umownej w wysokości 100 000,- Euro (sto tysięcy Euro ), naliczonej przez Spółkę firmie JBS Sylwia Norek zgodnie z postanowieniami umowy franchyzowej, Zarząd Maxipizza S.A. ("Spółka") informuje, że biegły rewident w trakcie prac związanych z badaniem sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok zalecił utworzenie odpisu aktualizującego na w/w naliczoną karę umowną, w związku z czym Zarząd Spółki podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego w wysokości 100 000,- Euro na w/w karę umowną. Utworzony odpis aktualizujący wpłynie na wynik osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2021.

Inne komunikaty