Trwa ładowanie...
Notowania
EVEREST: strona spółki
9.05.2022, 21:56

NXG Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku

Zarząd Nexity Global S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Nexity) w nawiązaniu do raportu nr 2/2022 z 31 stycznia 2022 r. (w którym Spółka Nexity przekazała terminy publikacji raportów okresowych w 2022 r.) niniejszym informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 r., z 11 maja 2022 r. na 30 maja 2022 r.
Zarząd przypomina, iż zgodnie z §62 ust. 1 Rozporządzenia, w raporcie skonsolidowanym za I kwartał 2022 r. zawarte będą kwartalne jednostkowe informacje finansowe, tym samym Nexity nie będzie przekazywać odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego za I kwartał 2022 r. Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych pozostają bez zmian.

Inne komunikaty