Trwa ładowanie...
Notowania
PKOBP: strona spółki
26.05.2022, 18:05

PKO Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zadane podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 12 maja 2022 r.

Raport nr 13/2022 – Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zadane podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 12 maja 2022 r.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. publikuje odpowiedzi udzielone w trybie art. 428 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych na pytania akcjonariuszy, zadane na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 12 maja 2022 r. Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy znajdują się w załączniku.

Załączniki

Inne komunikaty