Trwa ładowanie...
Notowania
EVEREST: strona spółki
3.06.2022, 19:45

NXG Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2022 roku

Zarząd NEXITY GLOBAL S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Jasnogórskiej nr 9, 31-358 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000301483 (zwanej dalej: „Spółka”), działając na podstawie działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na dzień 30 czerwca 2022 r., na godz. 9:30, które odbędzie się w Krakowie w budynku przy ulicy Jasnogórskiej nr 9 (kod: 31-358).
W załączeniu Zarząd przekazuje pełną treść ogłoszenia wraz z załącznikami.

Załączniki

Inne komunikaty