Trwa ładowanie...
Notowania
MEDICALG: strona spółki
15.06.2022, 11:40

MDG Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 15 czerwca 2022 roku Spółka powzięła informację o rezygnacji z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej przez Pana Stanisława Borkowskiego z dniem 30 czerwca 2022 r. Jako przyczynę rezygnacji Pan Stanisław Borkowski wskazał powody osobiste.
W załączeniu oświadczenie o rezygnacji. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty