Trwa ładowanie...
Notowania
OAT: strona spółki
23.06.2022, 22:02

MOC Informacja o złożeniu przez Galapagos NV oświadczenia o zakończeniu współpracy i nieodpłatnym przejęciu przez MOLECURE S.A. pełnych praw do cząsteczki OATD-01 oraz innych podwójnych inhibitorów chitynaz do dalszego rozwoju klinicznego

Zarząd MOLECURE S.A. [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu 23 czerwca 2022 r. Galapagos NV z siedzibą w Mechelen, Belgia [Galapagos], powiadomił Spółkę, że w związku z generalną aktualizacją globalnej strategii Galapagos, Galapagos podjął decyzję o skorzystaniu z uprawnienia do rozwiązania w trybie jednostronnego oświadczenia globalnej umowy licencyjnej, o której zawarciu Spółka informowała w dniu 5 listopada 2020 r. raportem bieżącym o numerze 22/2020 [Umowa].
W związku z rozwiązaniem Umowy Spółka po zakończeniu okresu wypowiedzenia, który będzie trwać 150 dni, odzyska pełne prawa do wszystkich związków oraz cząsteczek przekazanych Galapagos na podstawie Umowy, tj. podwójnych inhibitorów chitynaz [CHIT1 oraz AMCase], w szczególności wiodącej cząsteczki rozwijanej przez Spółkę – OATD-01 [Cząsteczka OATD-01], pierwszego w swojej klasie inhibitora chitynaz [ang. first-in-class]. Związek przez okres obowiązywania Umowy rozwijany był przez Galapagos, a osiągnięte w tym czasie przez Galapagos wyniki naukowe, w szczególności wyniki badań klinicznych [w tym ukończonych badań interakcji OATD-01 z innymi lekami], o których Spółka informowała w ramach raportów okresowych, oraz wypracowana własność intelektualna zostaną nieodpłatnie przeniesione na Spółkę. W związku z rozwiązaniem Umowy Galapagos utracił również prawo pierwszeństwa w negocjacjach [ang. right of first negotiation] dla innych związków rozwijanych przez Spółkę w ramach platformy chitynazowej, które nie są podwójnymi inhibitorami chitynaz, w szczególności selektywnych inhibitorów jednej z chitynaz [CHIT1 albo AMCase] lub modulatorów aktywności białek chitynazopodobnych [ang. Chitinase-Like-Proteins, CLPs], np. YKL-40. Spółka nie jest zobowiązana do zapłaty żadnego wynagrodzenia ani do zwrotu żadnych kwot uzyskanych od Galapagos w związku z zawarciem Umowy, w szczególności nie jest zobowiązana do zwrotu kwoty upfront [25 milionów Euro] ani kwoty zapłaty za prawo pierwszeństwa w negocjacjach [2 miliony Euro], ani nie będzie ponosiła żadnych wydatków związanych z przejęciem własności intelektualnej wygenerowanej przez Galapagos w okresie od dnia zawarcia Umowy do jej rozwiązania. Cząsteczka OATD-01, która w 2020 r. ukończyła I fazę badań klinicznych, jest podwójnym inhibitorem chitynaz. Cząsteczka uzyskała desygnację leku sierocego od FDA [Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków, FDA] we wskazaniach IPF [idiopatyczne włóknienie płuc] oraz sarkoidoza. Spółka przypomina, że chitynazy odgrywają kluczową rolę w procesach zapalnych i włóknieniowych obserwowanych w takich schorzeniach jak: IPF, sarkoidoza lub astma. Cząsteczka OATD-01 jest pierwszym na świecie potencjalnym lekiem wykorzystującym mechanizm blokowania chitynaz. W związku ze zwrotnym przejęciem praw do Cząsteczki OATD-01 [rozwijanej przez Galapagos jako GLPG4716], Spółka zamierza kontynuować jej kliniczny rozwój i doprowadzić do ponownej komercjalizacji. Cząsteczka OATD-01 stała się najbardziej zaawansowanym projektem naukowym rozwijanym przez Emitenta, przygotowanym do rozpoczęcia fazy II badań klinicznych. Spółka w najbliższych tygodniach będzie sukcesywnie otrzymywała od Galapagos stosowną dokumentację i dokona analizy możliwych scenariuszy rozwoju Cząsteczki OATD-01 oraz innych programów w ramach platformy chitynazowej oraz źródeł ich finansowania, a następnie poinformuje w odpowiednim trybie o dalszych planach rozwoju tych programów. Spółka będzie dążyła do ponownej komercjalizacji Cząsteczki OATD-01, ale nie wyklucza jej dalszego samodzielnego rozwoju, w tym w fazie II badań klinicznych we wskazaniu sarkoidozy, co było komunikowane przez Spółkę na etapie poprzedzającym zawarcie Umowy z Galapagos. Spółka zamierza podjąć rozmowy z Galapagos w celu skrócenia okresu wypowiedzenia. O ewentualnym skróceniu okresu wypowiedzenia i wcześniejszym przejęciu opisanych powyżej praw, a także w zakresie dalszego rozwoju Cząsteczki OATD-01, Spółka będzie informowała w trybie raportów okresowych.

Inne komunikaty