Trwa ładowanie...
Notowania

GNB Przeprowadzenie pierwszej transakcji sekurytyzacji syntetycznej

W nawiązaniu do informacji przekazanych w raporcie bieżącym nr 3/2022 z dnia 18 lutego 2022 r. Getin Noble Bank S.A. („Bank”) informuje o przeprowadzeniu w dniu 24 czerwca 2022 r. transakcji syntetycznej sekurytyzacji portfela umów kredytowych udzielonych wspólnotom mieszkaniowym („Portfel”) o łącznej wartości wynoszącej 503 mln zł („Transakcja”).
W ramach Transakcji, Bank dokonał przeniesienia na inwestora istotnej części ryzyka kredytowego wybranego Portfela podlegającego sekurytyzacji. Transfer ryzyka został zrealizowany poprzez uzyskanie dla Portfela rzeczywistej ochrony kredytowej w formie gwarancji finansowej zabezpieczonej depozytem pieniężnym złożonym w banku trzecim. Transakcja pozwoliła na znaczące obniżenie wymogów kapitałowych dla Portfela. Oczekiwana wartość wagi ryzyka dla Portfela po zawarciu transakcji to ok. 10,85% wobec standardowej wagi ryzyka 57,14% dla wierzytelności w tej kategorii. Transakcja spełnia wymogi STS (prosta, przejrzysta i standardowa sekurytyzacja) zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/2402. Wyselekcjonowany Portfel objęty sekurytyzacją pozostaje w bilansie Banku. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku - Rozporządzenie MAR.

Inne komunikaty