Trwa ładowanie...
Notowania
DataTytułKursZmiana
2022-07-15
GNB Potwierdzenie ratingów przez agencję Fitch
0,16
+1,62
2022-06-24
GNB Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
0,18
+3,06
2022-06-24
GNB Przeprowadzenie pierwszej transakcji sekurytyzacji syntetycznej
0,18
+0,49
2022-06-20
GNB Zawarcie umowy sprzedaży akcji towarzystwa ubezpieczeń
0,18
0,00
2022-06-01
GNB Wyrażenie zgody na sprzedaż akcji towarzystwa ubezpieczeń
0,20
-1,50
2022-05-26
GNB Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
0,20
+0,66
2022-05-26
GNB Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
0,20
+0,66
2022-05-16
GNB Zmiana funkcji Członka Zarządu i powierzenie obowiązków Prezesa Zarządu
0,21
0,00
2022-05-13
GNB Rezygnacja Prezesa Zarządu Banku
0,20
+4,68
2022-05-02
GNB Informacja ws. ratingów Banku
0,22
+6,82
2022-04-29
GNB Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A.
0,36
-38,89
2022-04-29
GNB Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w przedmiocie odmowy wydania opinii do badania sprawozdania finansowego
0,36
0,00
2022-04-29
GNB QSr 1/2022: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
0,36
0,00
2022-04-29
GNB Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w przedmiocie odmowy wydania opinii do badania sprawozdania finansowego
0,36
0,00
2022-04-29
GNB Ujawnienie opóźnionych informacji poufnych dotyczących czynników wpływających na sytuację finansową Banku
0,36
0,00
2022-04-29
GNB Ujawnienie opóźnionych informacji poufnych dotyczących sytuacji kapitałowej Banku
0,36
0,00
2022-04-19
GNB Wysokość składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji
0,41
-0,34
2022-04-15
GNB Zmiana terminów publikacji raportów okresowych
0,41
0,00
2022-04-08
GNB Uzyskanie zwolnienia w zakresie utrzymywania części rezerwy obowiązkowej
0,40
+0,13
2022-03-18
GNB Zmiana terminu przekazania raportu okresowego
0,31
+2,12
  • Poprzednia strona
  • z 92
  • Następna strona