Trwa ładowanie...
Notowania

GNB Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. Getin Noble Bank S.A. informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2022 r.
Termin opublikowania raportu okresowego został przesunięty z dnia 31 sierpnia 2022 r. na dzień 23 września 2022 r. Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty