Trwa ładowanie...
Notowania

GNB Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Getin Noble Bank S.A. ("Bank") w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku w dniu 26 maja 2022 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad. Do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów. Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 6, 7, 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty