Trwa ładowanie...
Notowania
MEDICALG: strona spółki
27.06.2022, 15:35

MDG Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 27 czerwca 2022 r. Spółka otrzymała zgłoszenie
od akcjonariusza Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. kandydaturę Pana Sławomira Kościaka na członka Rady Nadzorczej. Do zgłoszenia dołączono życiorys kandydata oraz oświadczenie zawierające zgodę na kandydowanie. Życiorys kandydat stanowi załącznik do niniejszego raportu. Powyższa kandydatura będzie rozpatrywana w ramach pkt 14 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 roku. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty