Trwa ładowanie...
Notowania
MEDICALG: strona spółki
30.06.2022, 12:54

MDG Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r.

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na 30 czerwca 2022 r. („Walne Zgromadzenie”) dysponowali 2 430 070 akcjami i głosami, stanowiącymi 48,83 % kapitału zakładowego oraz wszystkich głosów.
Co najmniej 5 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu posiadali: 1.Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” – 721 689 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 29,69 %, udział w ogólnej liczbie głosów – 14,50 %; 2.Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny – 557 684 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 22,94 %, udział w ogólnej liczbie głosów – 12,23 %; 3.The Miri Strategic Emerging Markets Fund LP – 520 238 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 21,40 %, udział w ogólnej liczbie głosów – 10,45 %; 4.Marek Dziubiński – 485 556 akcji i głosów, udział w licznie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 19,98 %, udział w ogólnej liczbie głosów – 9,76 %; 5.Government of Norway – 147 642 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 5,90 %, udział w ogólnej liczbie głosów – 2,96 %.

Inne komunikaty