Trwa ładowanie...
Notowania
EVEREST: strona spółki
30.06.2022, 15:24

NXG Uchwały podjęte oraz niepodjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie oraz informacja w sprawie zgłoszonych sprzeciwów do uchwał

Zarząd Nexity Global SA z siedzibą w Krakowie (dalej: Nexity) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nexity, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 roku oraz w osobnym załączniku treść uchwał, które przez to Walne Zgromadzenie nie zostały podjęte.
Zarząd Nexity informuje, że Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia punktu 13 ogłoszonego porządku obrad: „Podjęcie Uchwały w sprawie opinii Walnego Zgromadzenia dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Nexity Global S.A. za rok 2021”. Ponadto Zarząd informuje, iż sprzeciw został zgłoszony do następujących uchwał: - 10/06/2022 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dawidowi Zielińskiemu z pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu Spółki i wykonania obowiązków w 2021 roku w okresie od dnia 27 lipca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 r., - 11/06/2022 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Gondek z pełnienia przez niego funkcji Członka Zarządu Spółki i wykonania obowiązków w 2021 roku w okresie od dnia 27 lipca 2021 roku do dnia 15 października 2021 roku, - 13/06/2022 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Sternie z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2021 roku, od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 21 kwietnia 2021 roku, - 14/06/2022 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Kalecie z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2021 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, - 15/06/2022 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Rozwadowskiej z pełnienia przez nią funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2021 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, - 17/06/2022 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Polak z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2021 roku, w okresie od dnia 9 sierpnia 2021 r. do dnia 15 października 2021 roku, - 18/06/2022 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Piotrowskiemu z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2021 roku, w okresie od dnia 29 czerwca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, - 19/06/2022 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Nicpoń z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2021 roku, w okresie od dnia 29 czerwca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Załączniki

Inne komunikaty