Trwa ładowanie...
Notowania
EUROCASH: strona spółki
30.06.2022, 17:07

EUR Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EUROCASH S.A.

Zarząd Eurocash S.A. („Spółka”) informuje, że zgodnie z listą obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurocash S.A., które odbyło się i zakończyło w dniu 30 czerwca 2022 roku („ZWZ”), następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ:
Politra B.V. S.a r.l.: 60.614.240 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 60.614.240 głosów na ZWZ, co stanowiło 72,96 % głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 43,55%. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander : 5 990 000 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 5 990 000 głosów na ZWZ, co stanowiło 7,21 % głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 4,30%. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny: 4 845 000 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 4 845 000 głosów na ZWZ, co stanowiło 5,83 % głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 3,48 %. Całkowita liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych według stanu na dzień ZWZ akcji Spółki wynosiła 139.163.286 głosów. W ZWZ brali udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 83 081 469 głosów, tj. 59,70 % ogólnej liczby głosów.

Inne komunikaty