Trwa ładowanie...
Notowania
OAT: strona spółki
30.06.2022, 18:36

MOC Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 roku

Zarząd MOLECURE S.A. [Spółka] informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 roku [ZWZ] akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% głosów byli:
- Szumowski Investments sp. z o.o., która posiadała na ZWZ 1.010.000 akcji Spółki, z których przysługiwało 1.010.000 głosów, co stanowiło 13,549% liczby głosów na tym ZWZ i odpowiadało 7,199% ogólnej liczby głosów w Spółce, a łącznie z Panem Marcinem Szumowskim stan posiadania na ZWZ wynosił 1.070.000 akcji Spółki, z których przysługiwało 1.070.000 głosów, co stanowiło 14,354% liczby głosów na tym ZWZ i odpowiadało 7,627% ogólnej liczby głosów w Spółce, - Pan Adam Gołębiowski, który posiadał na ZWZ 500.177 akcji Spółki, z których przysługiwało 500.177 głosów, co stanowiło 6,71% liczby głosów na tym ZWZ i odpowiadało 3,565% ogólnej liczby głosów w Spółce, - BLACK FOREST SICAV-SIF, który posiadał na ZWZ 4.175.000 akcji Spółki, z których przysługiwało 4.175.000 głosów, co stanowiło 56,007% liczby głosów na tym ZWZ i odpowiadało 29,758% ogólnej liczby głosów w Spółce, - Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, który posiadał na ZWZ 845.819 akcji Spółki, z których przysługiwało 845.819 głosów, co stanowiło 11,347% liczby głosów na tym ZWZ i odpowiadało 6,029% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Inne komunikaty