Trwa ładowanie...
Notowania
EKIOSK: strona spółki
1.07.2022, 16:42

EKS Zawarcie pakietu umów spełniającego łącznie kryterium umowy znaczącej

Zarząd e-Kiosk S.A. (Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2022 z dnia 18.03.2022r. informuje, iż w wyniku negocjacji związanych z ustaleniem nowych zasad współpracy z Gremi Media S.A. przede wszystkim w zakresie sprzedaży i dystrybucji przez Spółkę produktów Gremi Media SA. doszło w dniu dzisiejszym do zawarcia pakietu umów pomiędzy stronami regulujących tę współpracę na nowych zasadach uwzględniających warunki rynkowe oraz priorytety rozwoju Gremi Media S.A. w szczególności w zakresie dystrybucji wersji elektronicznych tytułów prasowych wydawanych przez Gremi Media S.A.
Na pakiet umów składają się m.in.: - umowa o współpracy w zakresie przygotowania elektronicznych wersji tytułów prasowych wydawanych przez Gremi Media S.A oraz ich dystrybucji do klientów Spółki. - umowa na dystrybucję pakietów cyfrowych polegającej na dystrybucji do klientów Spółki, cyfrowych wersji tytułów prasowych wydawanych przez Gremi Media S.A. - umowa na dystrybucję w celach promocyjnych polegającej na dystrybucji do klientów Spółki, cyfrowych wersji tytułów prasowych wydawanych przez Gremi Media S.A. w postaci pakietów - umowa o współpracy w zakresie dystrybucji programu „Mała Księgowość Rzeczpospolitej” polegającej na dystrybucji do klientów Spółki programu informatycznego do obsługi księgowej biur rachunkowych oraz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą - umowa o współpracy w zakresie wsparcia obsługi sprzedaży polegającej na wsparciu procesu sprzedaży własnej Gremi Media S.A. polegającą na obsłudze klientów produktów elektronicznych serwisów oraz obsłudze rozliczeń. Przedmiotowy pakiet umów w sposób odrębny reguluje poszczególne zadania, które obejmowała dotychczasowa umowa o współpracy zawarta dnia 11.06.2013r. przy czym z ekonomicznego punktu widzenia stanowi całość uzgodnień pomiędzy stronami i w związku z tym jest rozpatrywany przez Spółkę jako jedna całość. Główną zmianą we wzajemnej współpracy jest przeniesienie do Gremi Media części oferty Gremi Media SA opartej na subskrypcjach cyfrowych tytułów tego wydawcy, które do dnia 30 czerwca br Spółka e-Kiosk SA dystrybuowała rozpoznając przy tym ustaloną między Spółkami marżę. Mając na uwadze dotychczasową współpracę z Gremi Media S.A., Zarząd Spółki zdecydował się o poinformowaniu rynku o przedmiotowym zdarzeniu jako istotnego z punktu widzenia Spółki, które z uwagi na projektowany wolumen przychodów spełnia kryteria uznania pakietu umów za znaczący.

Inne komunikaty