Trwa ładowanie...
Notowania
MABION: strona spółki
12.07.2022, 18:47

MAB Zawarcie aneksu do umowy pożyczki z Glatton Sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 30/2020 z dnia 15 lipca 2020 roku, nr 46/2020 z dnia 10 grudnia 2020 roku oraz nr 66/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie zawarcia i następnie aneksowania umowy pożyczki z Glatton Sp. z o.o. ("Pożyczkodawca") w kwocie 15 mln zł ("Pożyczka"), Zarząd Mabion S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 12 lipca 2022 r. strony zawarły Aneks nr 3 do umowy Pożyczki.
Zgodnie z zawartym aneksem ustalono, że Pożyczka zostanie spłacona w dwóch transzach: pierwsza transza w kwocie 5 mln zł zostanie spłacona w terminie do dnia 30 września 2022 r., natomiast druga transza w kwocie 10 mln zł zostanie spłacona do dnia 31 grudnia 2022 roku (dotychczasowy termin jednorazowej spłaty przypadał na dzień 12 lipca 2022 r.). Pozostałe istotne warunki Pożyczki nie uległy zmianie.

Inne komunikaty