Trwa ładowanie...
Notowania

FOR Wstępne szacunkowe wybrane wyniki finansowe Forever Entertainment SA za 2 kwartał oraz I półrocze 2022 roku

Zarząd Forever Entertainment SA (dalej: „Emitent”, „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane wyniki finansowe Forever Entertainment SA za 2 kwartał oraz I półrocze 2022 roku.
Szacunkowe wyniki Emitenta za 2 kwartał 2022 roku: - przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi: 17,69 mln zł, w stosunku do 5,47 mln zł za 2 kw. 2021 r. - zysk z działalności operacyjnej: 6,60 mln zł, w stosunku do straty -1,62 mln zł za 2 kw. 2021 r. - wynik netto: 5,67 mln zł, w stosunku do straty -0,56 mln zł za 2 kw. 2021 r. Szacunkowe wyniki Emitenta za I półrocze 2022 roku: - przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi: 23,67 mln zł, w stosunku do 12,95 mln zł za I półrocze 2021 r. - zysk z działalności operacyjnej: 6,64 mln zł, w stosunku do 0,93 mln zł za I półrocze 2021 r. - wynik netto: 5,87 mln zł, w stosunku do 1,55 mln zł za I półrocze 2021 r. Zarząd Emitenta uznał powyższe szacunkowe wyniki wypracowane w 2 kwartale oraz I półroczu 2022 roku za informację poufną, z uwagi na ich istotnie wyższy poziom w porównaniu do wyników osiągniętych przez Spółkę w analogicznych okresach roku poprzedniego. W 2 kwartale 2022 roku przychody Emitenta wzrosły ponad 3-krotnie oraz wypracował zyski zamiast strat wykazanych w 2 kwartale 2021 roku. W I półroczu 2022 roku przychody Emitenta wzrosły o 83% r/r, a zysk operacyjny i zysk netto, odpowiednio o 614% r/r i 278% r/r. Ponadto Zarząd Emitenta podkreśla, że powyższe wyniki szacunkowe wypracowane w 2 kwartale oraz I półroczu 2022 roku, po raz pierwszy zawierają rezerwę (w wysokości 1,22 mln zł) utworzoną na przyszłe zobowiązania z tytułu podziału zysków („revenue share”) ze sprzedaży gier. Wzrost zaprezentowanych przez Emitenta szacunkowych przychodów i zysków w głównej mierze jest wynikiem osiągania przychodów ze sprzedaży gry pt. „THE HOUSE OF THE DEAD: Remake” (dalej: „Gra”), która miała premierę 7 kwietnia 2022 roku na konsoli Nintendo Switch. Gra jest obecnie dostępna w wersji elektronicznej na platformach: Steam, GOG, XboxOne, PlayStation 4 i Google Stadia oraz w wydaniach fizycznych i kolekcjonerskich. ZASTRZEŻENIE: Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja raportu okresowego Forever Entertainment za 2 kwartał 2022 roku nastąpi 16 sierpnia 2022 roku. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).

Inne komunikaty