Trwa ładowanie...
Notowania
GAMEDUST: strona spółki
26.07.2022, 13:49

GDC Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Gamedust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 11 lipca 2022 roku otrzymał obustronnie podpisaną umowę licencyjną i dystrybucyjną z firmą z Singapuru (Licencjobiorca), dotyczącą dystrybucji opracowanej przez Emitenta aplikacji „YUPITERGRAD 2”. Licencjobiorca otrzymał odpłatnie jedno (1) miesięczną wyłączną ogólnoświatową licencję na Aplikację od chwili, gdy Aplikacja zostanie opublikowana w sklepie cyfrowym Licencjobiorcy. Po zakończeniu wyłączności, Aplikacja może być publikowana na innych platformach stron trzecich.
Zarząd Gamedust S.A. przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Spółki.

Inne komunikaty