Trwa ładowanie...
Notowania
ELQ: strona spółki
27.07.2022, 15:51

ELQ Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Spółki ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie („Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 27 lipca 2022 r. powziął informację o obustronnym podpisaniu umowy ze spółką z branży odnawialnych źródeł energii. Powyższa umowa dotyczy realizacji przez Spółkę usług w zakresie produkcji i dostaw stacji transformatorowych. Wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy oszacowana została na kwotę 5.729.500 zł netto. Harmonogram realizacji umowy jest obecnie przedmiotem uzgodnień z klientem.

Inne komunikaty