Trwa ładowanie...
Notowania
IMS: strona spółki
1.08.2022, 17:44

IMS Zakończenie subskrypcji akcji serii D

Zarząd IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zakończonej subskrypcji i przydziale akcji serii D Spółki. Objęcie akcji odbyło się na podstawie uchwalonego przez Radę Nadzorczą Spółki 23 stycznia 2021 roku oraz zatwierdzonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy IMS S.A. 2 marca 2021 roku Regulaminu Programu Motywacyjnego IV na lata 2021 – 2023.
1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji - otwarcie subskrypcji nastąpiło 30 maja 2022 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło 31 lipca 2022 roku. 2) Data przydziału papierów wartościowych - akcje serii D przydzielono w dniach: 30 czerwca 2022 roku i 26 lipca 2022 roku. 3) Subskrypcją objęto 1.200.000 akcji serii D o wartości nominalnej 0,02 zł każda. 4) Redukcja nie miała miejsca. 5) W ramach subskrypcji złożono zapisy na 1.195.000 akcji serii D. 6) W ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono 1.195.000 akcji serii D. 7) Cena emisyjna, po jakiej były obejmowane akcje serii D wynosiła 0,51 zł za 1 akcję. 8) Zapisy na akcje serii D złożyły 53 osoby. 9) Akcje serii D przydzielono 53 osobom. 10) Akcje nie były obejmowane przez subemitentów. 11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 609.450,00 zł. 12) Nie poniesiono kosztów emisji. 13) Nie poniesiono kosztów emisji, w związku z tym średni koszt jej przeprowadzenia na 1 akcję serii D wyniósł 0 zł. 14) Akcje serii D zostały objęte w zamian za wkłady pieniężne. Podstawa szczegółowa: par. 16 ust. 1 RMF Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych

Inne komunikaty