Trwa ładowanie...
Notowania
PKOBP: strona spółki
8.08.2022, 18:24

PKO Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu emisji euroobligacji PKO Banku Polskiego S.A.

Raport nr 18/2022 – Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu emisji euroobligacji PKO Banku Polskiego S.A.
Podstawa prawna: Artykuł 17 ust. 1 MAR – informacja poufna Treść raportu: Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 8 sierpnia 2022 r. podjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu emisji euroobligacji przez Bank jako emitenta (program Euro Medium Term Notes – „Program EMTN”). Program EMTN zostanie ustanowiony na następujących warunkach: 1) kwota Programu EMTN: maksymalnie 4.000.000.000 EUR, 2) w ramach Programu EMTN możliwa będzie emisja niezabezpieczonych euroobligacji w dowolnej walucie, w tym takich, z których zobowiązania mogą być zaliczane do zobowiązań kwalifikowalnych lub do funduszy własnych Banku, 3) format Programu EMTN: Regulacja S, 4) Bank może ubiegać się o dopuszczenie poszczególnych serii euroobligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Luksemburgu, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub innym, poza USA, rynku wybranym przez Bank, 5) Obligacje zostaną zarejestrowane w międzynarodowym systemie rejestracji papierów wartościowych (ICSD) prowadzonym przez Euroclear Bank SA/NV lub Clearstream Banking société anonyme, 6) Bank wystąpi do Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) w Luksemburgu o zatwierdzenie prospektu emisyjnego do Programu EMTN, 7) Bank wystąpi o przyznanie Programowi EMTN oceny ratingowej przez agencję ratingową Moody’s. Bank zdecydował również o zamknięciu programu emisji euroobligacji EMTN, ustanowionego w 2017 roku, o którym informował w raporcie nr 17/2017.

Inne komunikaty