Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

FOR Aktualizacja harmonogramu premier gier.

Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, iż nastąpiła aktualizacja harmonogramu premier gier.
Aktualny harmonogram premier dostępny jest na stronie internetowej Spółki w zakładce premiery pod adresem: https://forever-entertainment.com/premiery,4,pl Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że plan premier ma charakter orientacyjny i może ulegać zmianie. Ponadto, może nie zawierać wszystkich planowanych do wydania przez Emitenta gier, tj. m.in. nie będzie zawierać gier, które z uwagi na łączące Emitenta z podmiotami trzecimi umowy nie mogą być ujawnione w danym momencie. O szczegółowych terminach premier gier Emitent będzie informować w formie osobnych raportów bieżących ESPI.

Inne komunikaty