Trwa ładowanie...
Notowania
INWESTPL: strona spółki
22.08.2022, 21:24

GDC Określenie ceny emisyjnej akcji serii H

Zarząd Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent” lub „spółka”), informuje, iż w dniu dzisiejszym zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 11.07.2022 roku, podjęta została uchwała w sprawie określenia ceny emisyjnej akcji serii H Spółki.
Jednocześnie zarząd podaje do publicznej wiadomości cenę emisyjną akcji serii H, która została określona na kwotę 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję.

Inne komunikaty