Trwa ładowanie...
Notowania
EUROTEL: strona spółki
14.09.2022, 16:20

ETL Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Zarząd Spółki Eurotel S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 14 września 2022 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od akcjonariusza - Pana Bogusława Marczak – przekazane w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o przekroczeniu przez akcjonariusza progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna ESPI : art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załączniki

Inne komunikaty