Trwa ładowanie...
Notowania
ELQ: strona spółki
16.09.2022, 14:47

ELQ Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Spółki ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie („Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 16 września 2022 r. powziął informację o obustronnym podpisaniu umowy ze spółką z branży odnawialnych źródeł energii. Powyższa umowa dotyczy realizacji przez Spółkę usług w zakresie produkcji i dostaw stacji transformatorowych. Wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy oszacowana została na kwotę 10.860.000 zł netto. Harmonogram realizacji umowy jest obecnie przedmiotem uzgodnień z klientem.

Inne komunikaty