Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
NEXITY: strona spółki
19.09.2022, 20:03

NXG Zawarcie umowy z firmą audytorską na przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych NEXITY GLOBAL S.A. za lata 2022 i 2023

Zarząd Spółki pod firmą NEXITY GLOBAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 19.09.2022 r. podpisana została umowa o przegląd i badanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych Emitenta za lata obrotowe kończące się 31.12.2022 r. oraz 31.12.2023 r. z Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3704. Umowa została zawarta po przeprowadzeniu procedury wyboru audytora i w wykonaniu uchwały Rady Nadzorczej dokonującej wyboru firmy audytorskiej na okres wykonania ww. usług.
Emitent nie korzystał wcześniej z usług wyżej wskazanej firmy audytorskiej.

Inne komunikaty