Trwa ładowanie...
Notowania
ACREBIT: strona spółki
27.09.2022, 9:52

YOS Wprowadzenie nowego produktu do sprzedaży

Zarząd Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje o wprowadzeniu w dniu dzisiejszym do sprzedaży nowego produktu Spółki - „Phantom hips”, tj. trenażera do tamowania masywnych krwotoków w obrębie obręczy biodrowej (dalej „Produkt”).
Produkt jest wykonany z kompozytów, które zapewniają wysoką trwałość produktu, a jednocześnie pozwalają zachować wierność w odtworzeniu masywnego krwotoku. Produkt przeszedł pozytywnie testy polowe podczas, m.in. zawodów ratownictwa medycznego o randze krajowej i międzynarodowej oraz warsztatów organizowanych przez służby mundurowe. Produkt jest dedykowany dla medyków wojskowych i cywilnych jak również pasjonatów medycyny ratunkowej. Produkt jest kolejnym z linii Phantomskin.eu oferowanych przez Spółkę. Producentem Produktu jest spółka Polymertech sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, a wyłącznym dystrybutorem jest Emitent. Emitentowi przysługuje całość praw autorskich do Produktu. Ponadto Emitent złożył wniosek o udzielenie prawa ochronnego na wzór przemysłowwy do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Emitent obecnie prowadzi rozmowy z potencjalnymi klientami zainteresowanymi zakupem Produktu. Zarząd Emitenta przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż sprzedaż Produktu może mieć wpływ na osiągane wyniki finansowe Emitenta, co wypełnia przesłanki art. 17 ust. 1 MAR. Osoby reprezentujące Spółkę: Marcin Sprawka - Prezes Zarządu

Inne komunikaty