Trwa ładowanie...
Notowania
PANOVA: strona spółki
27.10.2022, 16:23

NVA Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta

Zarząd P.A. NOVA S.A. (,Emitent") informuje, iż w dniu 27 października 2022 roku otrzymał oświadczenie Pana Grzegorza Chłopka o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej P.A. NOVA S.A. ze skutkiem na koniec dnia 27 października 2022 roku.
Oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta nie zawiera uzasadnienia. Podstawa prawna: § 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Inne komunikaty