Trwa ładowanie...
Notowania
EMUZYKA: strona spółki
28.10.2022, 16:39

EMU Zawarcie umowy poĹźyczki

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 28 października 2022 roku, zawarł jako pożyczkodawca umowę pożyczki ze spółką pod firmą Going Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Warszawie, na mocy której pożyczył Going Sp. z o.o. kwotę 1.500.000 słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych,
Pożyczka jest oprocentowana w oparciu o zmienną stawkę oprocentowania skonstruowaną w oparciu o wskaźnik Wibor 3M powiększony o marżę. Strony ustaliły, że odsetki od udzielonej pożyczki będą spłacane kwartalnie. Zwrot kwoty pożyczki nastąpi do dnia 28 października 2023 roku. Pożyczkobiorcom przysługuje prawo do przedterminowego zwrotu całości lub części pożyczki. Warunki podpisanych umów pożyczek nie odbiegają od standardów rynkowych.

Inne komunikaty