Trwa ładowanie...
Notowania
PANOVA: strona spółki
28.10.2022, 21:52

NVA Zawarcie aneksu do umowy wieloproduktowej

Zarząd P.A. NOVA S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 28.10.2022 r. został podpisany aneks do Umowy Wieloproduktowej ("Umowa"), pomiędzy ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach jako Bankiem, a Emitentem jako Klientem. O zawarciu umowy, o której mowa w zdaniu powyżej, Emitent informował raportem bieżącym nr 29/2017 z dn. 14.09.2017 r., zmienionej aneksami, o zawarciu których Emitent informował raportem bieżącym nr 27/2018 z dnia 12.09.2018 r., raportem bieżącym nr 25/2019 z dnia 24.09.2019 r., raportem bieżącym nr 9/2020 z dnia 25.03.2020 r., raportem bieżącym nr 31/2020 z dnia 08.09.2020 r. oraz raportem bieżącym nr 29/2021 z dnia 20.08.2021 r.
Na podstawie niniejszego Aneksu zmianie uległ termin spłaty kredytu. Emitent zobowiązał się do spłaty Kredytu w terminie nieprzekraczającym 01.11.2023 r. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Inne komunikaty