Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
NEXITY: strona spółki
4.11.2022, 18:29

NXG Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022

Zarząd Nexity Global S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Nexity) w nawiązaniu do raportu nr 2/2022 z 31 stycznia 2022 r. (w którym Nexity przekazała terminy publikacji raportów okresowych w 2022 r.) działając na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) informuje o zmianie terminu przekazania skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku z dnia 9 listopada 2022 r. na dzień 28 listopada 2022 r.

Inne komunikaty