Trwa ładowanie...
Notowania
ACREBIT: strona spółki
14.11.2022, 11:08

YOS Rozpoczęcie rozmów z potencjalnym inwestorem

Zarząd Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie [dalej „Emitent”, „Spółka”], informuje o rozpoczęciu rozmów z potencjalnym inwestorem [dalej „Inwestor”] w ramach procesu pozyskania inwestora dla wsparcia rozwoju Spółki, w tym w szczególności projektów realizowanych przez Emitenta.
Pierwszym etapem negocjacji jest uzgodnienie Term Sheet dotyczącego warunków brzegowych potencjalnej inwestycji. Zaproponowana struktura inwestycji obejmuje ofertę prywatną akcji Spółki. Zarząd Spółki informuje, że ostateczne decyzje co do wyboru inwestora w ramach procesu pozyskania inwestora dla wsparcia rozwoju Spółki nie zostały podjęte, a rozpoczęcie opisanych powyżej negocjacji nie oznacza, że negocjacje zakończą się ustaleniem ostatecznych warunków współpracy. W ocenie Zarządu rozstrzygnięcie negocjacji powinno nastąpić jeszcze w IV kwartale 2022 roku. O dalszych etapach negocjacji prowadzonych z Inwestorem, Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym ESPI. Zarząd Emitenta uznał pozyskaną informację za istotną z uwagi na okoliczność, że w jego ocenie, pozyskanie nowego Inwestora zapewni wsparcie dla dalszego rozwoju Emitenta. Osoby reprezentujące spółkę: Marcin Sprawka – Prezes Zarządu

Inne komunikaty